Materiały informacyjne

broszura dla osób z wykształceniem medycznym

broszura przedstawiająca podstawy medyczne

Badania i piśmiennictwo

Badania referencyjne:

C. Kattenstroth, T. Kalisch, M. Sczesny-Kaiser, W. Greulich, M. Tegenthoff and H. R. Dinse
Daily repetitive sensory stimulation of the paretic hand for the treatment of sensorimotor deficits in patients with subacute stroke: RESET, a randomized, sham-controlled trial
BMC Neurology, 9 January 2018

Marianne David, Hubert Dinse, Tina Mainka, Martin Tegenthoff, Christoph Maier
High-Frequency Repetitive Sensory Stimulation as Intervention to Improve Sensory Loss in Patients with Complex Regional Pain Syndrome I, November 2015, Front. Neurol. 6:242
A. Sehle, I. Büsching, H. R. Dinse, J.Liepert
Passive repetitive sensory electrical stimulation to improve motor function
after stroke – a pilot study, Neurol Rehabil 2017; 23 (2): 179-183
Kattenstroth JC, Kalisch T, Tegenthoff M, Dinse HR (2012)
Długotrwała stymulacja czuciowa poprawia funkcję ręki i przywraca funkcję kory mózgowej u pacjentów z przewlekłymi uszkodzeniami mózgu. Trzy pojedyncze przypadki. Front Hum Neurosci 6: 244
Smith PS, Dinse HR, Kalisch T, Johnson M, Walker-Batson D (2009)
Efekty powtarzania stymulacji elektrycznej w leczeniu utraty czucia u pacjetnów po udarze. Arch Phys Med Rehabil 90: 2108-2111
Badania naukowe zorientowane na innowacje w medycynie:

Dinse HR, Kattenstroth JC, Gatica Tossi MA, Tegenthoff M, Kalisch K (2011) Stymulacja czuciowa celem zwiększenia percepcji, zachowań czuciowo-ruchowych i poznania. Opublikowane w: Augmenting Cognition, Markram H, Segev I (eds). EPFL Press, pp 11-39

Kalisch T, Tegenthoff M, Dinse HR (2009) Terapia z wykorzystaniem stymulacji czuciowej. Front Neurosci 3: 96-97

Repetitive Peripheral Sensory Stimulation and Upper Limb Performance in Stroke A Systematic Review and Meta-analysis

Prace wstępne / podstawowe zasady:

Dinse HR, Ragert P, Pleger B, Schwenkreis P, Tegenthoff M (2003) Modulacja farmakologiczna uczenia się percepcyjnego I związana z nią reorganizacja kory mózgowej. Science 301: 91-94

Pleger B, Foerster AF, Ragert P, Dinse HR, Schwenkreis P, Nicolas V, Tegenthoff M (2003) Funkcjonalne obrazowanie uczenia się percepcyjnego w pierwotnej I wtórnej korze czuciowej człowieka. Neuron 40: 643-653

Dinse HR, Kleibel N, Kalisch T, Ragert P, Wilimzig C, Tegenthoff M (2006) Dotyk koaktywacyjny resetuje związany z wiekiem spadek ludzkiej dyskryminacji dotykowej. Ann Neurol 60: 88-94