Najnowocześniejsza technologia - urządzenie

Stymulacja za pomocą tipstim® ułatwia długotrwałe procedury terapii. Poprzez stymulację czuciową opuszek palców, tipstim® pobudza procesy plastyczne w tych częściach kory mózgowej, które są odpowiedzialne za aktywację ręki i palców. Specjalnie zaprojektowane wzorce stymulacji – wypracowane w ciągu wieloletnich badań – są wytwarzane za pomocą generatora impulsów elektrycznych i przekazywane bezpośrednio na opuszki palców za pomocą całkowicie nowatorskiej i zaawansowanej technologicznie rękawicy (tipstim® glove).

Tipstim® glove jest pierwszym produktem w swoim rodzaju, który wykorzystuje nowy przewodzący prąd elektryczny, biozgodny materiał. Udowodniono, że może on być stosowany do celów medycznych. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych materiałów rękawica tipstim® glove jest bardzo komfortowa i pozwala na dokładne przyleganie do skóry dłoni.

Terapia jest całkowicie bezbolesna, pozbawiona działań niepożądanych oraz bardzo prosta w stosowaniu. Pacjent zwyczajnie zakłada rękawicę, podłącza kable do rękawicy i generatora impulsów i rozpoczyna sesję raz dziennie na 1 godz..Terapia nie wymaga specjalnej uwagi ze strony pacjenta. Ze względu na małe wymiary generatora impulsów elektrycznych, terapia bez większych problemów może zostać włączona do codziennego życia – nawet w przypadku ograniczenia ruchomości pacjenta. W zasadzie terapia może być przeprowadzona w każdych warunkach, nawet w trakcie spaceru lub wykonywania innych czynności np.: oglądania telewizji.

Wskazania

Celem poprawienia funkcji czuciowo-ruchowych po przebytym udarze mózgu (podostrym lub przewlekłym), urazie czaszkowo-mózgowym lub celem poprawy funkcji czuciowych wraz ze zmniejszeniem bólu u pacjentów z Kompleksowym Zespołem Bólu Regionalnego Typ 1 (CPRS Typ 1). tipstim® może również być wykorzystany u pacjentów z niepełnym czuciowo-ruchowym niedowładem połowiczym lub jednokończynowym po uszkodzeniach mózgu (głównie z powodu udaru, urazów czaszkowo-mózgowych) oraz u pacjentów z CPRS Typ 1.

tipstim® można stosować u pacjentów powyżej 16 roku życia – bez górnego limitu wieku.

Przeciwskazania:

 • Nadwrażliwość na stymulacje elektryczne
 • Zaburzenia funkcji poznawczych (ze względu na brak współpracy pacjenta)
 • Ciężka polineuropatia lub uszkodzenie nerwów obwodowych chorej kończyny
 • Przebyty udar w ciągu ostatnich dwóch tygodni
 • Metalowe implanty w okolicach, które mają być poddane stymulacji
 • Wszczepiony rozrusznik serca
 • Padaczka lub zagrożenie możliwością wystąpienia padaczki

Doskonałe wyniki - wysoka skuteczność

tipstim Brain Activation

Aktywność kory mózgowej (w rezonansie czynnościowym MRT) w obszarach odpowiedzialnych za rękę przed i po stymulacji za pomocą tipstim.

Zdjęcie po lewej pokazuje aktywność kory przed stymulacją tipstim; Zdjęcie po prawej: aktywność kory po 60 min stymulacji tipstim

Udowodniona skuteczność tipstim® wynika ze specjalnie zaprojektowanego wzorca stymulacji, który w największym stopniu wpływa na procesy neuroplastyczne w mózgu. Badania kliniczne pokazują, że ten specjalny wzorzec stymulacji dokonuje zmian w mózgu, które prowadzą do trwałej poprawy zdolności sensomotorycznych leczonych pacjentów. Z randomizowanych, kontrolowanych placebo badań przeprowadzonych w kilku centrach rehabilitacyjnych wynika, że znacząca poprawa terapeutyczna deficytów czuciowo-ruchowych może wystąpić zarówno w przypadku pacjentów z podostrym jak i przewlekłym udarem. Szczególnie w przypadku deficytów czuciowych oraz funkcji proprioceptywnych znacząco lepsza poprawa występuje u pacjentów z zastosowaną dodatkowo stymulacją tipstim w porównaniu do pacjentów, u których zastosowano tylko standardową rehabilitację.

Terapia tipstim® jest także rekomendowana u pacjentów z przewlekłym udarem. Pojedyncze doniesienia konkretnych przypadków wykazują, że nawet u pacjentów, u których do udaru doszło wiele lat temu, zastosowanie stymulacji tipstim znacząco poprawia ich stan zdrowia.

Co więcej kolejne pilotażowe badanie kliniczne u pacjentów z CPRS Typ 1 wykazują zanmiennie statystyczną różnicę funcji czuciowych ręki z równoczesną redukcją bólu u kilku obserwowanych pacjentów – tylko po 5-ciu 45 sesjach.

Terapia tipstim® jest skuteczna, niedroga i przyjemna dla pacjentów i wytycza nowe ścieżki w rehabilitacji chorych po udarach.

Podstawy medyczne

medical effectiveness of tip stimulation

Ogólnie rzecz biorąc, rehabilitacja oparta na neuroplastyce zastępuje mechanizm specyficznego treningu i licznych ćwiczeń do pobudzenia procesów plastycznych i reorganizacji w mózgu celem przywrócenia normalnych jego zachowań. Jednakże, dośrodkowa informacja somatosensoryczna ma nie tylko kluczowe znaczenie dla zmysłu dotyku i postrzegania ale również dla czynności ruchowych. Niewykluczone zatem, że upośledzone zdolności czuciowe mogą komplikować odzyskanie funkcji ruchowych. W związku z tym, rozwój dodatkowych lub alternatywnych metod, które mogą wspomagać, wzmacniać lub nawet zastępować standardowo stosowane metody może być niezwykle istotnym elementem poprawy życia pacjentów po udarach.

Przez wiele lat, badania prowadzone w Instytucie Neuroinformatyki Uniwersytetu w Bochum, który jest jednym z najbardziej renomowanych Uniwersytetów w Niemczech, są skierowane na badanie potencjału i skuteczności pasywnych metod stymulacji sensorycznej jako alternatywnych metod dla bezpośredniego wpływania na mechanizmy neuroplastyczności. Powtarzalna stymulacja czuciowa u pacjentów z uszkodzeniem mózgu przez tygodnie lub dłużej poprawia trwale percepcję dotykową oraz czynności czuciowo-ruchowe.

Stymulacja czuciowa pobudza procesy plastyczne w stymulowanych obszarach w mózgu. W związku z tym, że rehabilitacja oparta jest na takich procesach plastycznych, stymulacja czuciowa pozwala na ukierunkowaną modyfikację procesów mózgowych, a tym samym zmianę zachowań.

Poprzednie badania wykazały, że stymulacja czuciowa rzeczywiście powoduje reorganizację tych obszarów kory mózgowej, która uległa uszkodzeniu w wyniku udaru lub urazu. Reorganizacja ta pozwoli na reaktywację tej części tkanki korowej, która zachowała częściowe funkcje. Taka przebudowa połączeń korowych stanowi podstawę do odzyskania zachowań sprzed incydentu.

Z medycznego punktu widzenia utrzymywanie się korzystnego efektu, łatwość użycia i szeroki zakres poprawy funkcjonowania pacjentów stawia stymulację sensoryczną jako terapię z wyboru w rehabilitacji pacjentów po uszkodzeniach mózgu.

Odróżnienie od metod stymulacji powierzchniowej. Wiele różnych metod znajduje zastosowanie we wspomaganiu funkcji mięśni lub w leczeniu przewlekłego bólu, tj,: TENS czy EMS. Wszystkie te metody oparte są o stymulację skóry lub mięśni szkieletowych. W przeciwieństwie do nich stymulacja z wykorzystaniem urządzenia tipstim® wykorzystuje stymulację czuciową, by bezpośrednio wpływać na aktywność mózgu i pobudzać mechanizmy neuroplastyczne. W tym znaczeniu, stymulacja czuciowa jest platformą do wysyłania bezpośrednio do mózgu sygnałów w konkretne miejsca celem reorganizacji procesów w korze mózgowej.

Stymulacja za pomocą urządzenia tipstim® jest wspólnym projektem Institutu Neuroinformatyki (Laboratorium Plastyki Neurologicznej) Uniwesytetu w Bochum i Oddziału Neurologii, BG-Kliniken Bergmannsheil Rurh-Uniwersytetu z firmami Haynl Elektronik GmbH i BOSANA Medizintechnik GmbH.N

Badania i literatura

Badanie referencyjne:

J. C. Kattenstroth, T. Kalisch, M. Sczesny-Kaiser, W. Greulich, M. Tegenthoff and H. R. Dinse
Daily repetitive sensory stimulation of the paretic hand for the treatment of sensorimotor deficits in patients with subacute stroke: RESET, a randomized, sham-controlled trial
BMC Neurology, 9 January 2018

Więcej badań w pliku PDF:Pobierz

Podsumowanie wyników z badań referencyjnych:

poprawa funkcji czuciowych

tylko rehabilitacja standardowa

standardowa rehabilitacja + stymulacja tipstim

poprawa funkcji ruchowych

tylko rehabilitacja standardowa

standardowa rehabilitacja + stymulacja tipstim

Gdzie mogę zaopatrzyć się w tipstim®?

tipstim® jest całkiem nowym urządzeniem medycznym, które znajdziesz u lokalnego dystrybutora w swoim kraju.

ABC FARMA
ul. Hierowskiego 46
40-750 Katowice

tel.kom.: +48 660 431 194
e-mail: kontakt@abcfarma.pl

Zestaw tipstim® składa się z:

 • generatora impulsów elektrycznych tipstim®
 • zaawansowanej technologicznie rękawicy tipstim® glove*
 • kompletu kabli łączących rękawicę z generatorem impulsów elektrycznych
 • 4 x 1,5 V AA baterii alkalicznych
 • Instrukcji obsługi
 • Opakowania do transportu i przechowywania urządzenia

* żywotność rękawicy tipstim glove® jest ograniczona do 100 sesji (po 1 godz. każda). Celem kontynuacji terapii rękawicę tipstim należy wymienić na nową.