tipstim-cprs-button-nl

Baanbrekende technologie

Vingertop-stimulatie met tipstim® biedt een effectief en tijds-efficiënt alternatief voor langdurige therapeutische trajecten. Middels sensorische stimulatie van de vingertoppen brengt tipstim® plastische processenop gang in de cerebrale gebieden die betrokken zijn bij de activiteit van de hand en vingers. Speciaalontworpen stimulatiepatronen – ontwikkeld na jaren van research en studies – worden gegenereerd door een pulsgenerator en direct toegediend aan de vingertoppen via een innovatieve high tech therapie-handschoen (tipstim® glove).

Tipstim® glove is het eerste product van zijn soort dat gebruik maakt van geleidende bio compatibele textiel, geschikt voor medische toepassing. Door gebruik van moderne materialen geeft de tipstim® glove veel draagcomfort en een perfecte passing.

De behandeling is volkomen pijnloos, zonder bijwerkingen en zeer eenvoudig in gebruik. De patiënt trekt eenvoudig de tipstim® glove handschoen aan, verbindt deze met de pulsgenerator en start de behandel sessie: éénmaal daags gedurende 1 uur. Voor de behandeling is verder geen speciale aandacht benodigd. Vanwege de geringe afmeting van de pulsgenerator kan de behandeling eenvoudig met het dagelijks leven en thuiszorg gecombineerd worden zelfs bij een beperkte mobiliteit.De behandeling kan in principe overal toegepast worden, zelfs tijdens lopen en andere bezigheden zoals lezen of TV kijken.

Medische indicaties

Voor verbetering van de sensomotoriek na hersenbeschadiging door een CVA (subacuut of chronischovereenkomstig Rankin-scale 0 – 3). tipstim® kan toegpeast worden bij patiënten met een incomplete sensomotorische hemiparese of monoparesena een verworven hersenbeschadiging (met name CVA, craniocerebraal letsel).

tipstim® is geschikt voor patiëntenmet een leeftijd vanaf 16 jaar (geen bovenlimiet).

Exclusiecriteria:

 • Electrohypersensibiliteit
 • Cognitive stoornis (ivm compliance)
 • Ernstige polyneuropathie of perifeer zenuwletsel in de aangedane extremiteit
 • CVA incident in de afgelopen twee weken
 • Metalen implantaten in het te behandelen gebied
 • Pacemaker
 • Epilepsie of verhoogde kans op epilepsie

Uitstekende resultaten – Hoge effectiviteit

tipstim Brain Activation

Corticale activatie (MRT) van de hand-gerelateerde gebieden voor en na vingertopstimulatie

Links: voor vingertop-stimulatie
Rechts:na 60 min vingertopstimulatie

De bewezen effectiviteit van tipstim® is het resultaat van stimulatiepatronen die speciaal ontworpen zijn voor neuroplastische processen. Klinische studies tonen aan dat deze patronen cerebrale veranderingen bewerkstelligen die leiden tot duurzame verbetering van de sensormotoriek van de patiënt. In gerandomiseerd placebo-gecontroleerd onderzoek in meerdere revalidatiecentra zijn significante therapeutische verbeteringen in sensomotorische gebreken aangetoond, zowel voor subacute als chronischeCVA patiënten. Zowel bij gebreken in de sensoriek als in de propriocentieve functies werd een aanmerkelijk beter herstel ten opzichte van standaard revalidatietherapie aangetoond.

De tipstim®-therapie is ook zeer aan te bevelen voor chronische CVApatiënten. Single case studies toonden dat zelfs patiënten waarbij een apoplectisch insult meerdere jaren geleden plaatsvond in hoge mate baat hadden bij dit soort therapie.

De tipstim®-therapie maakt de weg vrij voor een efficiënte, betaalbare en voor de CVA-patiënt aangename wijze van neurorevalidatie.

Medische achtergronden

medical effectiveness of tip stimulation

In het algemeen wordt voor -op neuroplaticiteit gebaseerde -revalidatie gebruik gemaakt van taak-specifieke training met een aanzienlijke belasting om neuroplastische processen op gang te brengen en zo sensomotorische functies te reactiveren. Daarbij is afferente somatosensorische informatie niet alleen van belang voor de tactiele en haptische maar ook voor de motorische prestatie. Aangezien een beperkte sensorisch functie ook het herstel van de motorische functie bemoeilijkt. is de inzet van alternatieve methoden als aanvulling,verbetering of vervanging van de bestaande procedures wenselijk.

Sinds geruime tijd wordt in het Instituut voor Neuroinformatica aan de Ruhr Universiteit te Bochum onderzoek gedaan naar het potentieel en de effectiviteit van passieve sensorische stimulatie als een alternatief middel om neuroplasticiteit op gang te brengen. Repetitieve sensorische stimulatiegedurende weken of langerverbetert in patiënten met hersenletsel de tactiele perceptie en het sensomotorische gedrag duurzaam.

Sensorische stimulatiebrengt plastische processenop gang in de gestimuleerde hersengebieden. Daar revalidatie is gebaseerd op dit soort plastische processen, geeft sensorische stimulatie de mogelijkheid om dezeprocessen in het brein doelgerichter te beïnvloeden en zo het menselijke gedrag te wijzigen.

Eerdere studies hebben laten zien dat sensorische stimulatie een reorganisatie induceert in en rondom de hersengebieden die dysfunctioneel zijn geworden door een CVA of ander hersenletsel.Deze reorganisatie maakt reactivatie van corticaal weefsel mogelijk waarmee enige functionaliteit behouden blijft. Aangenomen wordt dat de hieruit volgende herschikking van corticale circuits bijdraagt aan gedragsherstel.

Vanuit medisch oogpunt maken de duurzaamheid van de gunstige effecten, het gebruiksgemak en het bereik van de gedragsverbeteringen sensorische stimulatie tot een serieuze kandidaat voor interventie en revalidatie bij patiënten met hersenletsel.

Afbakening ten opzichte van traditionele stimulatiemethodes (TENS/EMS)
Een verscheidenheid aan zogenaamde TENS en EMS procedures wordt toegepast om via de spierfunctie motorische verbeteringen te bereiken of om chronische pijn te behandelen. Deze benaderingen hebben gemeen dat ze alle gericht zijn op de periferie zoals de huid of skeletspieren. In tegenstelling daartoe zet vingertop-stimulatie met tipstim® sesnsorische stimulatie in als middel om direct te interfereren met hersenactiviteit en lokale neuroplastiticiteits mechanismes. In die zin is de sensorische stimulatie een vehikel, direct gericht op hersenprocessen voor een lokaal-specifieke inductie van plastische reorganisatie.

De vingertop-stimulatie met de tipstim® is eengezamenlijk project van het Instituutvoor Neuroinformatica (Neuraal Plasticiteits Lab) aan de Ruhr Universiteit Bochum, het Departement Neurologie van de BG-Klinieken Bergmannsheil aan de Ruhr-Universiteitmet de bedrijven Haynl Elektronik GmbH en BOSANA Medizintechnik GmbH.

Studies & literatuur

Referentie studie:

J. C. Kattenstroth, T. Kalisch, M. Sczesny-Kaiser, W. Greulich, M. Tegenthoff and H. R. Dinse
Daily repetitive sensory stimulation of the paretic hand for the treatment of sensorimotor deficits in patients with subacute stroke: RESET, a randomized, sham-controlled trial
BMC Neurology, 9 January 2018

Meer studies als PDF:Naar de download-pagina

Samenvatting van de resultaten van de referentiestudie:

verbetering sensorische functies

Uitsluitend standaard revalidatie 7%

Standaard revalidatie + vingertop-stimulatie 33%

verbetering motorische functies

Uitsluitend standaard revalidatie 17%

Standaard revalidatie + vingertop-stimulatie 27%

Waar kan ik tipstim® verkrijgen?

Lux Medical B.V.
Isabellastraat 9
5261 AG Vught
Nederland

Phone: +31 (0)73 2600080
Fax: +31 (0)84 8674375
E-Mail: info@luxmedical.nl

De tipstim®-set bestaat uit:

 • tipstim® pulsegenerator
 • High-Tech handschoen tipstim® glove*
 • Verbindingskabel
 • 4 x 1,5 V AA alkalinebatterijen
 • Gebruiksaanwijzing
 • Transport- and opslagdoos

* De levensduur van de tipstim® glove is 100 behandelingen (van 1 uur) of 3 maanden (wat het eerste plaatsvindt).